Каталог

Инфрачервени термометри за ухо и чело

Инфрачервени-термометри-за-ухо..

Съвременните развити технологии предлагат различни методи и уреди за измерване на телесната температура.

Термометрите за ухо измерват температурата на ушно тъпанче. Точността на измерване на температурата зависи от правилното измерване, като издърпате ухото в посока на тила, а след това внимателно поставите накрайника на термометъра в ушния канал. Температурата се измерва за 1 секунда. Най-голямото предимство на този термометър се състои в това, че той измерва температурата изключително бързо. В същото време не се изисква участие на детето и не предизвиква дискомфорт. Този инфрачервен термометър за ухо е оптимален вариант за измерване на телесната температура при малки деца и бебета. Единственото ограничение е свързано с продължителното пребиваване на ниски температура на  пациента. Следва човекът, на който ще се измерва температурата, ако е бил на улицата при ниски температури да остане в помещение поне 15 минути, преди да му бъде измерена телесната температура. Трябва да се има предвид, че ушната кал, ушните инфекции и строежът на ушната раковина могат да окажат влияние върху точността на измерването. Други моменти, които също могат да повлияят върху стойностите на измерването са неправилното изправяне на ушния канал, неправилното въвеждане на датчика в ухото или неспазването на необходимия интервал между измерванията (трябва да се изчака 1 минута преди да се повтори измерването).

Термометрите за чело благодарение на инфрачервения сензор отчитат температурата на челото, докато втори сензор измерва температурата на околната среда. След извършване на анализ на разликата между тези резултати, стойностите на телесната температура се изписват на дисплея. Термометърът измерва температурата, която се излъчва от челото, и резултатът е готов след 1 секунда. Този термометър, както и ушния, е изключително удобен за определяне стойностите на телесната температура при кърмачета и малки деца. При повторно измерване трябва да се изчака 30 секунди. Измерването трябва да бъде изключително прецизно, за да е точно, т.е. от челото да бъде отстранена косата, да е почистено и сухо. В помещението, където се извършва измерването не трябва да има включени климатици, печки или вентилатори  в непосредствена близост до човека, чиято температура се измерва, защото директната въздушна струя оказва влияние.

В Магазин За Здраве можете да купите онлайн инфрачервен термометър за ухо и чело.